produkujemy nowoczesne kotły grzewcze
Infolinia: (62) 74 11 129
Zapewnimy ciepło
w twoim domu

Nasza oferta
Kotły C.O.
Kotły wszystkopalne UKS-G
uksg
Kotły typu UKS-G są unowocześniną wersją kotłów UKS, przystosowane do spalania miału egla kamiennego. Wyposażone w wentylator i mikroprocesorowy regulator sterujący praca kotła. Rozpalanie odbywa się od góry po załądowaniu paliwa do komory spalania. Załadunek nowej porcji paliwa odbywa się przeciętnie raz na dobę.

Znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szkołach, itp. Kotły typu UKS-M mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego.
Zalety kotła

tickKocioł „wszystkopalny”

tickMikroprocesorowy sterownik

tickNie zanieczyszczają środowiska

tickBezpieczne w eksploatacji

tickWysoka jakość łatwość eksploatacji


Lp. Wyszczególnienie Jedn. Wielkość kotła
1. Moc nominalna kW 12 14 19 23 27 42
2. Zakres mocy kW 4 ± 12 5 ± 14 6 ± 19 8 ± 23 9 ± 27 14 ± 42
3. Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,5 1,8 2,6 3,2 4,0 6,0
4. Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia m2 90 110 130 160 200 300
5. Stałopalność przy mocy nominalnej h > 4,5
6. Paliwo postawowe Węgiel kamienny 32.1, klasy 25/12
sortymentu OII, rodzaj energetyczny
7. Paliwo zastępcze Mieszanka: 50% - węgiel kam. typu 32.1, klasy 25/10, sortymentu OII
50% - węgiel kam. typu 32.1, klasy 24/12, sortymentu MI
8. Orientacyjne zużycie paliwa podstawowego przy mocy nominalnej kg/h 2,3 2,6 3,6 4,3 5,0 7,7
9. Maksymalny jednorazowy zasyp paliwa podstawowego kg 11 13 18 21 25 40
10. Optymalna sprawność cieplna przy spalaniu paliwa podst. % 73 74 74 75 75 76
11. Sprawność cieplna przy spalaniu paliwa zastępczego % 64 65 65 66 67 67
12. Maksymalna dopuszczalna temperatura wody na wylocie kotła *C 90
13. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody w kotle bar 1,0
14. Ciśnienie próbne bar 4
15. Wymagany ciąg spalin mbar 0,25 ± 0,30
16. Pojemność wodna dm3 81 115 151 265 226 371
17. Masa kotła bez wody kg 201 241 263 312 455 594
18. Orientacyjna najmniejsza wysokość komina m 5 5 5 5 7 7
19. Orientacyjny przekrój otworu komina cm2 300 450
20. Wymiary gabarytowe szerokość mm 450 527 590 592 646 772
wysokość 856 910 910 995 1105 1180
długość z czopuchem 1000 1110 1180 1180 1385 1500
21. Króćce zasilania i powrotu mm G2
22. Wymiary otworu czopucha mm 140 170 180 180 200 210
23. Opory hydrauliczne mbar 25
Produkowane przez nas kotły są ekologicznymi urządzeniami
grzewczymi i spełniają wymagania kwalifikacyjne na Znak bezpieczeństwa ekologicznego