produkujemy nowoczesne kotły grzewcze
Infolinia: (62) 74 11 129
Zapewnimy ciepło
w twoim domu

Nasza oferta
Kotły C.O.
Kotły miałowe KWM-SG
kwmsg
Kotły typu KWM-SG to grupa wysokiej jakości kotłów grzewczych przeznaczonych do wodnych instalacji c.o. zarówno w domach jednorodzinnych jak i obiektach produkcji przemysłowej i ogrodniczej, itp.

Kotły typu KWM-SG przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie otwartym instalacji c.o. wg PN-91/B-02413 do temperatury na wylocie nie przekraczającej 90°C. Znajdują one zastosowanie głównie do ogrzewania budynków mieszkalnych, pawilonów handlowych i usługowych, warsztatów, obiektów gospodarstw wiejskich, szklarni, szkół itp. Mogą pracować w układzie grawitacyjnym lub wymuszonym.
Zalety kotła

tickOpalane miałem węglowym

tickZwiększona żywotność

tickUłatwiona obsługa, szczególnie w zakresie czyszczenia

tickBezpieczne w eksploatacji

tickMniejsza powierzchnia zajmowana przez kocioł w kotłowni, przy wiekszej jego wysokości


Lp. Wyszczególnienie Jedn. Wielkość kotła
1. Moc nominalna kW 19 25 38 50 62 75
2. Moc minimalna kW 6 8 12 15 19 23
3. Powierzchnia grzewcza kotła ok. m2 2 3 4 5 6 7,5
4. Wielkość powierzchni ogrzewanej m2 do

120
120
±
200
200
±
300
300
±
400
400
±
500
500
±
700
5. Zużycie paliwa przy mocy nomin. kg/h 3,3 4,2 6,5 8,5 10,0 12,7
6. Pojemność zbiornika paliwa kg 95 160 200
7. Sprawność cieplna % > 80
8. Maksymalna temperatura wody *C 90
9. Minimalna temp. powrotu i zasilania *C 60/70
10. Ciśnienie robocze max bar 1,5
11. Ciśnienie próbne bar 4,0
12. Wymagany ciąg spalin mbar 0,20 ± 0,25
13. Orientacyjne parametry komina wysokość komina min. m 5 6 8 10
przekrój otworu komina min. cm2 280 380 480
14. Masa kotła/zestawu kg 250/322 283/371 410/523 510/622 545/692 535/782
15. Pojemność wodna dm3 90 106 134 162 184 220
16. Paliwo Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny, typ 31 lub 31.1, uziarnienie 5±25 mm, udział podziarna < 10%, RJ <10, temp. miękkn. popiołu > 1150*C, wilgotność<15%, zawartość popiołu < 10%, wartość opałowa 26 MJ/kg, siarka < 0,6%
17. Wymiary
postawowe
kotła/zestawu

Długość wymiennika mm 568 618 678 778 778 858
całkowita z czop. mm 880 930 990 1090 1130 1210
Szerokość wymiennika mm 468 528 568 628 698 778
całkowita mm 1000 1100 1200 1260 1400 1480
Wysokość wymienika mm 1475 1475 1535 1535 1585 1585
całkowita mm 1525 1525 1585 1585 1635 1635
18. Średnica kroćców zasilania i powrotu mm G2 (60,3x5)
19. Wymiary otworu czopucha mm 160 160 160 180 180 200
20. Pobór mocy wentylatora (230V/50Hz) W 80 370
21. Pobór mocy motoreduktora (230V/50Hz) W 90
22. Opory hydrauliczne mbar 23
Produkowane przez nas kotły są ekologicznymi urządzeniami
grzewczymi i spełniają wymagania kwalifikacyjne na Znak bezpieczeństwa ekologicznego